ฟาร์มผึ้ง

ฟาร์มผึ้ง

น้ำผึ้งแท้ 100% จากสุวรรณฟาร์มผึ้ง

จำหน่าย ขายส่งน้ำผึ้งแท้ 100% ผลผลิตของผึ้ง ไม่ว่าจะเป็น นมผึ้ง เกสรผึ้ง ไขผึ้ง  รวงผึ้งนางพญาผึ้ง พันธุ์ผึ้ง เช่น น้ำผึ้งดอกลำไย น้ำผึ้งดอกประดู่ น้ำผึ้งดอกสาบเสือ บรรจุตั้งแต่ขนาด 250 กรัม ถึง 30 กก. กำลังผลิตมากกว่า 20,000 กก./ปี

ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มผึ้ง

ขายส่ง ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 100%

เข้าชมสินค้าทั้งหมด

ฟาร์มผึ้ง และการเรียนรู้เรื่องผึ้ง

จากสุวรรณฟาร์มผึ้ง เรียนรู้เรื่องผึ้ง ผ่านประสบการณ์มากมาย และเข้าใจเรื่องผึ้งอย่างท่องแท้ ทำให้เราได้ผลผลิตจากผึ้งที่มีคุณภาพมากที่สุด ส่งเข้าคัดสรรกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพู ได้รับสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว และมีอย.รับรองมาตราฐาน

น้ำผึ้งแท้สุวรรณฟาร์ม (รหัสotop 390402234901)(OPC52 NBL5Stars) 52B,525B ได้รับการรับรองมาตราฐาน GIP จากกรมปศุสัตว์

ใบรับรอง (certifications)

ทางเราได้ใบรับรองจากหน่วยงานที่สำคัญ เช่น ใบรับรองการตรวจสารอาหารในน้ำผึ้งแท้ ใบรับรองการจดทะเบียนอาหาร ใบรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบรับรองคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาวโอทอบ ใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ ใบจดทะเบียนการค้า และการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ชมใบรับรองทั้งหมด
เช็คคุณภาพน้ำผึ้ง จาก ALS Laboratory Group

การผลิตน้ำผึ้งแท้ 100%

วางกล่องผึ้ง-น้ำผึ้งสุวรรณฟาร์ม

1. วางกล่องผึ้ง

วางกล่องใกล้แหล่งอาหารของผึ้งตามธรรมชาติ เช่น สวนดอกลำไย ดอกลิ้นจี่ ดอกสาบเสือ ดอกประดู่ ฯ

เปิดกล่อง พ่นควัน smoke น้ำผึ้งสุวรรณฟาร์ม

2. การเก็บน้ำผึ้งคอนผึ้ง

หลังผึ้งงานออกเก็บน้ำหวาน 7-8 วัน มาเก็บในรวงผึ้งจนเต็มคอนผึ้ง

3. การคัดเลือกน้ำผึ้ง

เราจะคัดเลือกน้ำผึ้งที่ดีและสมบรูณ์ที่สุด เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

นำรวงผึ้งแพ็คใส่ลัง เพื่อไปสลัดน้ำผึ้ง

4. เก็บคอนผึ้งที่มีน้ำผึ้ง

เก็บคอนผึ้งที่มีน้ำผึ้งเต็มรวงผึ้งเพื่อนำไปเข้าห้องสลัดน้ำผึ้งออกจากคอน

การปาดรวงผึ้ง น้ำผึ้งสุวรรณฟาร์ม

5. การปาดไขผึ้ง

ปาดไขผึ้งที่ปิดหลอดรวงผึ้งออก แล้วนำคอนผึ้งใส่ลงในถังสลัดน้ำผึ้ง

การสลัดน้ำผึ้งออกจากรวงผึ้ง น้ำผึ้งสุวรรณฟาร์ม

6. การสลัดน้ำผึ้งออก

สลัดน้ำผึ้งแท้ออกจากรวงผึ้ง ในบริเวณที่ปลอดมลพิษและฝุ่นละออง  จนได้น้ำผึ้งแท้ 100%

การบรรจุน้ำผึ้งลงบรรจุภัณฑ์

7. การบรรจุน้ำผึ้ง

บรรจุลงในภาชนะในห้องบรรจุที่ผ่านมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข (อย.)

ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ขายน้ำผึ้งแท้ 100% นมผึ้ง รวงผึ้งสด เกสรผึ้ง ไขผึ้ง

8. น้ำผึ้งแท้ 100 %

ผลผลิตจนได้น้ำผึ้งแท้ 100% จากสุวรรณฟาร์มผึ้ง