บริการการจัดส่งสินค้า

บริการบริษัทขนส่งเอกชน เช่น Kerry, ไปษณีย์ไทย หรือ พัสดุภรรณ์ไทย
บริการจัดส่งทุก 2 วัน (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)