ประโยชน์จากน้ำผึ้ง

5 ประโยชน์จากน้ำผึ้ง ดอกลำไย

น้ำผึ้ง เป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักกันดี สมัยโบราณมีการนำน้ำผึ้งมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านบำรุงดูแลผิวพรรณ และการดูแลสุขภาพ โดยใช้เป็นส่วนประกอบในตำรายาแผนโบราณร่วมกับพืชสมุนไพร เพราะมีสรรพคุณทางยาเป็นยาอายุวัฒนะที่มีประโยชน์หลากหลาย ซึ่งคุณภาพของน้ำผึ้งจากดอกลำไย ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีที่สุด

5 ประโยชน์จากน้ำผึ้ง ดอกลำไย

กระบวนการผลิตน้ำผึ้ง ผึ้งงานจะทำหน้าที่ดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ชนิดต่าง ๆ แล้วเปลี่ยนน้ำหวานหรือน้ำเชื่อมจากดอกไม้ที่เรียกว่าน้ำต้อยให้เป็นน้ำผึ้ง ด้วยการขย้อนน้ำเชื่อมจากเกสรดอกไม้ที่ดูดไว้ออกมาเก็บไว้ในหลอดรวงน้ำผึ้งเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับตัวอ่อนในรัง โดยน้ำผึ้งที่ได้จากเกสรดอกไม้แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ปัจจุบันมีการศึกษาและนิยมเลี้ยงผึ้งในสวนลำไยเพื่อให้ได้น้ำผึ้งจากดอกลำไย กันมากขึ้น เนื่องจากมีคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่โดดเด่นชัดเจนกว่าน้ำผึ้งจากเกสรพืชหรือพันธุ์ไม้อื่น ๆ ดังนี้

1. กลิ่นหอมเฉพาะ รสหวาน และไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

โดยทั่วไป น้ำผึ้งจะมีรสหวานตามธรรมชาติอยู่แล้ว เพราะเป็นน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นานาชนิดที่ผ่านกระบวนการผลิตจากผึ้งงานจนกลายเป็นสารให้ความหวานที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบมากถึง 80-85 % เช่น กลูโคส และฟรักโทส ซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่สามารถย่อยเป็นพลังงานให้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็ว แต่น้ำผึ้งจากดอกลำไย ที่เกิดจากการเลี้ยงผึ้งภายในสวนลำไยหรืออยู่ข้างๆ สวนลำไย รสหวานกว่าน้ำผึ้งเลี้ยงอื่น ๆ สีสวยออกน้ำตาลไม่เข้มมาก มีกลิ่นหอมของดอกลำไย และสีจะไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิทั้งการเก็บไว้ในตู้เย็นหรืออากาศเย็น จึงเป็นน้ำผึ้งที่นิยมนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในตัวยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง และเป็นสูตรส่วนผสมในพืชสมุนไพรเพื่อบำรุงดูแลผิว

2. คุณประโยชน์ด้านความงาม

น้ำผึ้งที่ได้จากป่าธรรมชาติมีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านดูแลสุขภาพและความงามมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น การนำน้ำผึ้งสดมาเป็นสูตรส่วนผสมในสมุนไพรไทยเพื่อนวดบำรุงผิวพรรณ บำรุงเส้นผม ปัจจุบันมีการนำน้ำผึ้งมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางหลากหลายประเภท ทำให้มีการศึกษาและค้นพบว่า น้ำผึ้งจากดอกลำไยเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพมากที่สุด เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและความงาม เพราะมีสารประกอบที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว เป็นตัวต้านความระคายเคืองและช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวให้แข็งแรง

3. มีประโยชน์ด้านโภชนาการ

น้ำผึ้งเป็นแหล่งของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต  มีน้ำตาลฟรุกโทส และกลูโคส ที่ผึ้งย่อยสลายจากน้ำตาลซูโคสในน้ำหวาน นอกจากเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปสร้างพลังงานได้ทันทีแล้ว  การทานน้ำผึ้งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผสมกับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น ช่วยคลายความเหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลียจากการตรากตรำทำงานหนัก จากการอดนอน และจากการเล่นกีฬา  หรือผสมน้ำผึ้งกับน้ำมะนาวดื่มเพื่อให้ชุ่มคอ ใช้ทาขนมปังเพื่อเพิ่มรสชาติ และใช้หมักอาหารเพื่อความกลมกล่อมทำให้อาหารรสชาติดียิ่งขึ้น

4. ประโยชน์ด้านสุขภาพและมีสรรพคุณทางยา

น้ำผึ้งจากแหล่งธรรมชาติทั่วไปจะได้จากพืชและเกสรดอกไม้หลากหลายชนิด ทำให้กลิ่น รส และสี แตกต่างกันไป นอกจากนั้นองค์ประกอบโครงสร้างของน้ำหวานที่ได้ก็อาจผิดแผกจากกันไปบ้าง จึงทำให้ไม่สามารถระบุน้ำผึ้งตามชนิดของพืชอาหารได้ ต่างจากน้ำผึ้งจากดอกลำไยที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ สีสวย และรสหวานจากน้ำตาลฟรุกโทสและกลูโคส ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น มีธาตุเหล็กมีสรรพคุณช่วยบำรุงและเลือด บำรุงสมอง ช่วยความจำ ทำให้นอนหลับ และยังเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงกำลังได้ดีอีกด้วย

5. ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

การเลี้ยงผึ้งหรือทำฟาร์มผึ้งบริเวณสวนลำไย นอกจากจะได้น้ำผึ้งจากดอกลำไย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากนำไปใช้ประโยน์ได้หลายๆด้าน เช่น ด้านความงาม ด้านอาหารหรือโภชนาการ เป็นอาหารเสริม และมีสรรพคุณทางยา ทำให้น้ำผึ้งจากดอกลำไยมีราคาแพง รวมทั้งส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้งสด รวงผึ้ง มีราคาและขายได้เพราะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน นอกจากนั้นการเลี้ยงผึ้งหรือทำฟาร์มผึ้งในสวนลำไย ยังช่วยทำการผสมเกสรดอกลำไยทำให้ต้นลำไยติดลูกได้มากยิ่งขึ้น การเลี้ยงผึ้งในสวนลำไยจึงเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์หลายต่อและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

น้ำผึ้ง เป็นสารให้ความหวานและเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินอกจากมีคุณค่าและมีสรรพคุณทางยาที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและความงามแล้ว น้ำผึ้งจากดอกลำไยยังมีคุณลักษณะที่โดดเด่นและเป็นน้ำผึ้งที่คุณภาพ มีกลิ่นเฉพาะที่เพียงดมหรือชิมความหวานก็สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าเป็นน้ำผึ้งแท้หรือเป็นน้ำผึ้งที่มีสิ่งปลอมปน แม้จะมีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปแต่ก็ได้รับความนิยมและบรรจุในบรรจุภัณฑ์หลายขนาดให้เลือกซื้อ ปัจจุบันการหาซื้อน้ำผึ้งจากดอกลำไยทำได้ไม่ยาก นอกจากซื้อจากฟาร์มเลี้ยงผึ้งโดยตรง ยังสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสั่งซื้อน้ำผึ้งดอกลำไยได้จากเว็บไซต์ของฟาร์มเลี้ยงผึ้งได้อีกหนึ่งช่องทาง ซึ่งมีข้อดีเพราะเชื่อมั่นได้ว่าจะได้น้ำผึ้งแท้ที่มีคุณภาพจากฟาร์มเลี้ยงผึ้งโดยตรง

ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

สินค้าหมดแล้ว

น้ำผึ้งแท้ 100%

ไขผึ้ง ขนาด 1000 กก.

฿300